Grosz Krakowski

Kazimierz Wielki wzorując się na władcy Czech Wacławie II ( którego grosz praski zdominował rynek pieniężny Europy Środkowo – Wschodniej i górował w niej ponad dwa stulecia ) chciał ujednolicić system monetarny w Polsce, wyeliminować obcą i wprowadzić własną monetę. Ta monetarna reforma od samego początku skazana była na niepowodzenie ponieważ w przeciwieństwie do Czech Polska nie posiadała własnych kopalń srebra. Grosze krakowskie wybijano ze srebra drogo kupowanego w innych krajach, między innymi na Węgrzech albo przebijano je z groszy praskich. Ten nieopłacałny proceder przerwano po kilku latach a grosze krakowskie zaczęto wycofywać i przebijać na półgrosze – główną jednostkę monetarną Jana Kazimierza. Do dzisiejszych czasów przetrwało około 50 sztuk tej monety dlatego jest ona niezwykle rzadką i pożądaną przez kolekcjonerów monetą.

Poniżej jej zdjęcie, na awersie widnieje korona królewska, w legendzie w dwóch otokach napis

 

KAZIMIRVS PRIMUS, DEI GRACIA REX POLONIE ( Kazimierz Pierwszy z Bożej łaski król Polski                                                                                A na rewersie orzeł w koronie i napis GROSSI CRACOVIENSES ( grosz krakowski )