Z czego składa się moneta

Anatomia monety

  • Legenda – napis w otoku monety
  • Znak menniczy – znak mennicy, która wybiła daną monetę
  • Egzerga – ( ekzerga ) dolna część pola monety
  • Pole monety – powierzchnia monety
  • Nominał – wartość środka pieniężnego
  • Obrzeże – wystający ponad pole monety wąski pas przylegający do rantu na awersie i rewersie, który wzmacnia konstrukcję monety i zapobiega sklejaniu się
  • Rant – ostra krawędź monety łącząca obrzeże i bok monety
  • Bok – trzecia strona monety, może być gładka lub moletowana
  • Moletowanie – ozdobny wzór na metalu

Comments are closed.