Skup odznaczeń

Kupujmy odznaczenia wojskowe, państwowe czyli honorowe wyróżnienia o określonym znaku związane z wojskiem i obronnością    

( krzyże, medale, gwiazdy i inne). Wśród odznaczeń najwyższe rangą są ordery, dalej krzyże, medale, gwiazdy oraz odznaki.