Najstarsza polska moneta

Jedną z najciekawszych książek dotyczących numizmatyki i zarazem kopalnią wiedzy do której często będę się odwoływać i cytować jest książka Tadeusza Kałkowskiego zatytułowana ,,Tysiąc lat monety polskiej”. Pierwszą polską monetą był srebrny denar Mieszka I. Dość prymitywna to moneta porównując do monet np. starożytnego Rzymu czy Grecji bitych wieki wcześniej. Na cienkiej blaszce o średnicy ok. 1,8 cm. widnieje krzyż prosty na rewersie – znamionami przyjętego chrztu i kapliczka na awersie. Przyjmuje się, że łączna ilość wybitych za czasów Mieszka denarów w okresie ok 10 lat to zaledwie 21 – 35 tysięcy monet, ogólnej wagi srebra około 30 – 50 kg. Do dzisiejszych czasów przetrwało kilkadziesiąt sztuk.
A tak wygląda ów pierwsza polska moneta.

Na awersie szczyt świątyni ( wycinek koła ) a na nim krzyż. Dookoła napis : OCZLTM od tyłu czytając trochę zniekształcone imię MISICO.
Na rewersie widoczny jest krzyż a pomiędzy jego ramionami kule. W legendzie litery EE++.

Comments are closed.