Krzyż walecznych

Krzyż Walecznych – czteroramienny krzyż na wstążce, patynowany na kolor brązowy o długości obramowanych ramion 44mm., na awersie w środkowej części pięcioboczna tarcza z orzełkiem, na ramionach rozstrzelony napis ,,NA POLU CHWAŁY ” , data na dolnym ramieniu .
Krzyż Walecznych został ustanowiony 11 sierpnia 1920 roku i miał być nadawany oficerom, podoficerom i szeregowcom za męstwo i odwagę wykazanych w boju i wzorowe wykonywanie zadań bojowych w okresie 1918 – 1920 za walki w Legionach Polskich, w korpusach i formacjach tworzonych we Francji i Rosji, za walki w Powstaniu Wielkopolskim , Powstaniu Śląskim, Powstaniu Styczniowym i za działalność Polskiej Organizacji Wojskowej na obszarach okupowanych. Krzyż Walecznych był jedynym nadawanym polskim odznaczeniem wojskowym cudzoziemcom. Odznaczenie to posiada jeden stopień i mógł być nadawany jednej osobie czterokrotnie. Były osoby biorące udział w dwu wojnach i ci otrzymali krzyż ośmiokrotnie np. Władysław Anders, Stefan Rowecki.
Od roku 1943 do 1989 nadano prawie czterdzieści tysięcy krzyży.

Powyżej poglądowe zdjęcie Krzyża Walecznych zaczerpnięte z Wikipedii

Comments are closed.