Category Archives: Ciekawostki

Najdroższa moneta świata

20 $ - 20 dolarów Najdroższą monetą świata jest złota moneta o nominale 20 dolarów wybita w 1933 roku. Powszechnie nazywa się ,,Double Eagle” czyli podwójny orzeł. 30 lipca 2002 roku na nowojorskiej aukcji w Sotheby’s na licytacji cena wywoławcza tej monety wynosiła 2,500.000 dolarów. Anonimowy nabywca kupił ją za niebagatelną cenę 7.600.000 dolarów (…
Czytaj dalej

Krzyż walecznych

Krzyż Walecznych - czteroramienny krzyż na wstążce, patynowany na kolor brązowy o długości obramowanych ramion 44mm., na awersie w środkowej części pięcioboczna tarcza z orzełkiem, na ramionach rozstrzelony napis ,,NA POLU CHWAŁY " , data na dolnym ramieniu . Krzyż Walecznych został ustanowiony 11 sierpnia 1920 roku i miał być nadawany oficerom, podoficerom i szeregowcom…
Czytaj dalej

Grzywny siekierkowate żelazne

Znaleziska wykazują, że przed pojawieniem się pierwszej polskiej monety czyli denara Mieszka I oprócz monet z innych części świata środkiem płatniczym na ziemiach polskich były tzw. grzywny siekierowate inaczej grzywny grotowate. Oczywiście oprócz nich funkcje powszechnego. ekwiwalentu handlowego pełniły różne surowce m in. sól. srebro, żelazo, skóry, płody rolne, zboża, miód, przedmioty codziennego użytku takie jak…
Czytaj dalej

Banknoty Kościuszkowskie

U schyłku rządów króla Augusta III niezdolność naszego kraju do przeprowadzenia reform dzięki, którym wzmocniłaby się siła militarna, doprowadziła do rozbiorów Polski. Przeciw reformom była większość szlachty, magnaterii i duchowieństwa, czego namacalnym dowodem była ich zdrada w ramach tzw. konfederacji targowickiej. U zewnętrznych źródeł rozbiorów leży podpisanie przez Rosję i Prusy tajnego aneksu sojuszniczego, w…
Czytaj dalej

Grosz krakowski

Kazimierz Wielki wzorując się na władcy Czech Wacławie II ( którego grosz praski zdominował rynek pieniężny Europy Środkowo - Wschodniej i górował w niej ponad dwa stulecia ) chciał ujednolicić system monetarny w Polsce, wyeliminować obcą i wprowadzić własną monetę. Ta monetarna reforma od samego początku skazana była na niepowodzenie ponieważ w przeciwieństwie do Czech…
Czytaj dalej

Najstarsza polska moneta

Jedną z najciekawszych książek dotyczących numizmatyki i zarazem kopalnią wiedzy do której często będę się odwoływać i cytować jest książka Tadeusza Kałkowskiego zatytułowana ,,Tysiąc lat monety polskiej". Pierwszą polską monetą był srebrny denar Mieszka I. Dość prymitywna to moneta porównując do monet np. starożytnego Rzymu czy Grecji bitych wieki wcześniej. Na cienkiej blaszce o średnicy…
Czytaj dalej